Doktorsprogram i Kemivetenskap

Programmet omfattar tre inriktningar baserade på skolans befintliga forskarutbildningsämnen: Fiber- och Polymervetenskap, Kemi respektive Kemiteknik. Forskarutbildningsansvarig är programansvarig, stödd av en referensgrupp bestående av representanter för de tre olika inriktningarna samt en doktorandrepresentant.

Doktorsprogram i Kemivetenskap (pdf 391 kB)

Forskarutbildningansvarig CHE:

Inger Odnevall Wallinder

Ansvariga för inriktningarna på programmet Kemivetenskap:

Per Alvfors inriktningen kemiteknik

Minna Hakkarainen inriktningen fiber- och polymervetenskap

Magnus Johnson inriktningen kemi

Till sidans topp