CHE:s arbete med jämställdhet, mångfald och arbete på lika villkor

Skolan strävar att i samklang med övriga KTH ta ett helhetsgrepp i arbetet med jämställdhet, mångfald och lika villkor genom att arbeta med både kulturen och den formella strukturen.

  • Skolans ledning äger och driver frågan.
  • Arbetet bedrivs genom kännedom om lagar och regler och strävan efter förståelse av könsordning och strukturer i samhället.
  • Arbetet bedrivs främst genom den ordinarie ledningsorganisationen.
  • Arbetet följs upp inom den ordinarie organisationen.

Ansvar och organisation

Skolchef är huvudansvarig för arbetet med jämställdhet, mångfald och lika villkor.

Vice skolchef och ansvarig för fakultetsutveckling ansvarar för en jämställd akademisk arbetsmiljö.

Skolans ledningsgrupp har en stående punkt  om jämställdhet, mångfald och lika villkor för studenter och anställda. Där behandlas främst strategiska lednings- och utvecklingsfrågor inom JML-områdena.

Skolans har en JML-grupp med representanter från lärare, forskare, studenter och T/A personal.

Skolans  lokala jämställdhets- och mångfaldsarbetet dokumenteras i skolornas jämställdhets- och mångfaldsplaner, som behandlas i skolornas samverkansgrupp och lednignsgrupp

Om du vill läsa mer om KTH:s arbete med jämstäldhet, mångfald och lika villkor

Till sidan om KTH:s värdegrund och JML-arbete

Till sidans topp