Företagshälsovård

Alla anställda kan själva vända sig till företagshälsovården i arbetsrelaterade frågor av både fysisk och psykosocial karaktär.

Du som anställd kan använda företagshälsovården i arbetsrelaterade frågor upp till 3 gånger utan att företagshälsovården återkopplar till chef eller HR-ansvarig på CHE.
Efter det tredje besöket behöver ditt besök vara godkänt av skolans HR-Ansvarig.

Läs mer om Avonova och företagshälsovård på KTH:s centrala intranät

Kontaktuppgifter

Skolans HR-grupp

Företagssköterska: kth-foretagsskoterska@avonova.se

Fler kontaktuppgifter hittar du på KTH:s intranät i länken ovanför.

Till sidans topp