Skolan för Kemivetenskap intranät

CHE-skolans intranät

CHE-skolans intranät är ett komplement till KTH:s centrala intranät och innehåller det du behöver för ditt dagliga arbete på CHE. Sådant som är allmänt för alla på KTH, hittar du istället på det centrala intranätet.

Verksamhetsuppdrag 2017

Här hittar du alla skolors och UF:s verksamhetsuppdrag – det som tidigare kallades Rektorsdialog

Felanmälan lokaler

Alla fel som uppstår i våra lokaler – lukter, ventilation, belysning, värme mm måste rapporteras till Akademiska Hus.

Du kan felanmäla direkt till Akademiska huseller kontakta

Presentationer från skolkollegiet

Presentationer från Skolan för Kemivetenskaps skolkollegie hittar du  här

Easyline – gratis för alla på CHE!

Varje onsdag under terminerna kan CHE-skolans anställda gå på Easyline i KTH Hallen. Fråga i receptionen så visar de dig rätt!

Onsdagar kl 8.40-9.15

Ingen föranmälan krävs - men det är begränsat antal platser, så först till kvarn!

Ansök om EU-medel

Här hittar du informationen från Research Office-infoträffen om att söka EU-medel för forskning den 17 februari. Det finns även bra tips för din ansökan på KTHs intranät för att söka Horizon2020-pengar. 

Apply for EU-funded grants! (pdf 1,7 MB)

General tips and advice for a successful proposal

Contact Research Office

KTH:s larmnummer: 7700

Återsamlingsplats för CHE: Kemigården, utanför TR 28

Vad ska du göra om brandlarmet går?

Doktorand-kurser H17

Här finns listan över de doktorandkurser som ges hösten 2017

Uppdateringar kring ny skolorganisation

Rektor vill starta en utredning av möjligheten för sammanslagning av skolor med målet att minska antalet skolor och nå en jämnare balans mellan grundutbildning och forskning inom skolorna. 

Läs mer här

A-Ö på CHE Intranät

Hittar du inte det du söker? Leta i vår A-Ö-lista

Kurs- och program-katalogen

Här hittar du KTHs officiella program- och kursinformation.

Man kan läsa programmets utbildningsplan som innehåller text om utbildningens mål, innehåll och omfattning. Vidare finns information om programmets behörighet och urval samt utbildningens genomförande och dess kurslista.

Här finns också kursinformation och kursplaner för alla KTHs kurser samlat. Där finns också länkar till kurshemsida.

Till sidans topp